Dr Jozef Weyns – fotogalerij

Jozef Weyns (Heist-op-den-Berg, °1913 – Genk, +1974) studeert af als onderwijzer aan de Normaalschool te Lier, waarna hij het diploma van licentiaat in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde behaalt. In 1946 promoveert hij tot doctor in de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde met een proefschrift over de plastiek in het Neder-Congogebied. Dit mede onder impuls van zijn promotor prof. Olbrechts.

Zijn belangstelling gaat uit naar heemkunde in al haar dimensies en door zijn vele voordrachten en publicaties geniet hij een grote bekendheid.

In 1957 wordt hij de eerste conservator van het Vlaamse Openluchtmuseum Bokrijk. Hij ontwerpt de algemene aanleg volgens het  nederzettings-principe. Gebouwen worden namelijk ingeplant in hun eigen landschappelijk kader. Ze zijn omringd door hun kleinschalige omgevings-elementen zoals hagen, een bornput, de moestuin en de boomgaard, een biehal, het bakhuis….
Als vormgever en eerste conservator van Bokrijk had hij internationale contacten met collega’s van Europese musea. Zo ontstond de werkgemeenschap der Europese openluchtmusea. De andere openluchtmusea in Europa volgen het voorbeeld van het nederzettings-principe.

Zijn grote deskundigheid blijkt ook uit het in 1974 postuum uitgegeven vierdelige naslagwerk Volkshuisraad in Vlaanderen. Dit standaardwerk is een encyclopedie van de materiële volkscultuur en heeft een uitzonderlijk wetenschappelijke waarde. Als voorzitter van het Verbond voor Heemkunde groeit hij uit tot een belangrijke pionier van de heemkunde in Vlaanderen, en daarbuiten.

Echtgenote Paula Weyns-Mijlemans zorgt er na het overlijden van Jozef Weyns voor dat zijn nalatenschap niet verloren gaat. Zij verzorgt onder meer de heruitgave van Volkshuisraad in Vlaanderen in 1999.
In Beerzel en Heist-op-den-Berg is er een straat genoemd naar dr. Jozef Weyns en ook de Basisschool in de Jan de Cordesstraat Beerzel draagt zijn naam.

Zijn veelzijdigheid

Dr. Jozef Weyns was een veelzijdig begaafd iemand. Hij was niet enkel een eminente wetenschapper, volks- en heemkundige maar ook schrijver en bouwmeester. Hij toonde respect voor het ambacht en verwezenlijkte veel voor het bewaren van de volkse eigenheden.

Tijdens de vele voordrachten en congressen in binnen- en buitenland konden velen getuige zijn van de manier waarop hij met bezieling sprak over het behoud van erfgoed en zijn visie op museumkunde.
Hierna een greep uit zijn veelzijdigheid…

  • Jozef Weyns kon tekenen, schrijven, dichten, zingen, schilderen, beoefende kalligrafie,…  Hij leerde metselen, timmeren. kon beitelen, maar hij kon ook spinnen en broodbakken, en hij beschilderde potten.
  • Hij hield van taal en was in dit verband spreker voor Schooltelevisie (BRT).
  • Hij bracht gewoontes weer tot leven: plantte geboortebomen voor zijn zes kinderen en legde zandtekeningen bij feestelijke gelegenheden. Hij hield zich intensief bezig met tuin- en landschapsontwerp.
  • Het bouwen met herbruik van oude materialen, zoals zijn eigen huis Ter Speelbergen, vond ook navolging in de streek Beerzel, Heist-op-den-Berg en omstreken.
  • Jozef Weyns vond zijn gezin belangrijk. En hij kon niet zonder vrienden. De jaarlijkse meiboomplanting op Ter Speelbergen met vele vrienden uit binnen- en buitenland was voor hem én zijn gezin een ware hoogdag.

Fotogalerij