Bibliotheek en publicaties

Op verschillende plaatsen in het huis bevond zich de omvangrijke bibliotheek van Jozef Weyns, die later door zijn echtgenote nog werd aangevuld. Daarnaast bezat dr. Weyns een grote collectie tijdschriften en overdrukken, zowel van zijn eigen publicaties als van anderen.

De bibliotheek is ingevoerd in een databestand en telt meer dan 9.000 nummers. Het grootste deel van de bibliotheek handelt over heemkunde, volkskunde, (streek-)geschiedenis, kunst, Afrika, literatuur en toerisme, lopende van eind 19e eeuw tot 2001.

Het dia-archief, fotoarchief en de verzameling steekkaarten met onderzoeksnotities en foto’s blijven op het domein Ter Speelbergen bewaard en zijn net als de bibiliotheek elektronisch ontsloten.

De archieven van Jozef Weyns en echtgenote Paula Mijlemans bevinden zich in het AMVC/Letterenhuis te Antwerpen. De inventaris van deze archieven werd te boek gesteld door de historici Sam Van Clemen en Sofie Wauters. 

Archieven

De archieven van Jozef Weyns en Paula Mijlemans worden bewaard in het AMVC/Letterenhuis, Minderbroedersstraat 2 te 2000 Antwerpen. De reeks foto’s, dia’s en fiches worden bewaard in Ter Speelbergen, Peredreef 5 te 2580 Beerzel.
Beide archieven zijn ontsloten door zowel een klassieke gedrukte inventaris, als door een elektronisch databestand.

De inventaris van het archief is vrij algemeen en kan bekomen worden bij katelijne.weyns@gmail.com. Om te weten wat er achter de archiefstukken zit, kan je in het Letterenhuis Antwerpen de stukken nakijken. 

Publicaties

NOG VERKRIJGBAAR

Hartelijkst van huis tot huis
Brieven van Jozef Weyns (1913-1974), auteur Robert Lenaerts.
In 2013 herdachten we de 100e geboortedag van Dr Jozef Weyns met o.a. de uitgave van een mooi geïllustreerd en uniek boek over de grondlegger van Bokrijk, bezieler van heemkunde en erfgoedzorg, volkskundige…
De vele duizenden brieven die Jozef Weyns schreef en ontving, vormen voor het nieuwe boek een bijzondere invalshoek. Dankzij deze briefwisseling (uit het archief van het Letterenhuis Antw.), krijgt de lezer een boeiende kijk op de persoon die Jozef Weyns was als heemkundige en als conservator van het Openluchtmuseum van Bokrijk, maar evenzeer als mens en als gezinshoofd.

Volkshuisraad in Vlaanderen
Dit uitgebreide standaardwerk verscheen in 1974 in eigen beheer. Het kreeg de prijs voor het Beste Boek, Rijksuniversiteit Gent. In 1999 werd dit vierdelige naslagwerk van Dr. Jozef Weyns heruitgegeven.
Er zijn nog exemplaren te verkrijgen tegen de prijs van 150 €.

Beide boeken kan u bestellen via mail bij katelijne.weyns@gmail.com.

Achter de traditie. Op zoek naar een levend verleden.
Leven en werk van Jozef Weyns
Met de steun van het Provinciaal Bibliotheek Centrum en van de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen zette de vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns een aantal initiatieven op het getouw. De publicatie van deze bio-bibliografie is de voorlopige apotheose. Dit werk over Dr. Jozef Weyns is intussen uitverkocht.

Inventaris van de archieven
De inventarisatie van de rijke archieven van het echtpaar Weyns-Mijlemans is een mooi initiatief van de vzw Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns.Twee historici, Sam Van Clemen en Sofie Wauters, namen zowel het archief dat in het AMVC/Letterenhuis in Antwerpen berust als de privé-archieven in Ter Speelbergen door. De neerslag van hun werk is een wetenschappelijke inventaris, die ook als elektronisch databestand beschikbaar is.

Enkele andere werken van de hand van Dr. Jozef Weyns zijn o.a.

  • Het verhaal van ons huis, Davidsfonds, 1954
  • Bokrijkse berichten, o.a. deel VI Het Kempisch Boerenhuis, 1960
  • Bokrijk, Tuin van de Vlaamse Volkscultuur, Heideland, 1961
  • Bakhuis en broodbakken in Vlaanderen, Verbond voor Heemkunde 1963
  • Vlaamse hoeven, vorm en sfeer, Van In 1967
  • Bokrijk, zin en zijn, Tielt Lannoo, 1970
  • Haard en Heem, Heistse Heemkring Die Swane, 1984

De meeste van deze werken zijn niet meer in de handel te verkrijgen, maar nog wel te vinden in archieven, tweedehands boekhandels, of hier en daar op boekenmarkten…